Het Plan

Initiatief van de Vrienden van Het Landje en de Stichting Buurtcentra in samenwerking met de Stichting Impuls voor de renovatie van Het Landje binnen de financiële kaders en met langjarige exploitatie:

Maatschappelijk Initiatief landje 4-11-15

Uitwerking van het maatschappelijk initiatief voor realisatie van het masterplan:

Alternatief realisatie Masterplan Het Landje 8-11-15

Advertentie