Sponsoring en donaties

Voor de vernieuwing van het Landje is veel geld nodig.

U kunt bijdragen:

1. Als Sponsor van een (deel van) een nieuw gebouw.

Bestudeer ons Sponsorboek. Sponsorbijdragen Landje 03-07-2016

2. Door aanschaf van een steen of balkje

Ook voor het kleinere budget hebben wij de mogelijkheid om een Steentje of Balkje bij te dragen aan het nieuwe Landje! U kunt door de aankoop van een Steentje (EUR 50) of Balkje (EUR 100) direct bijdragen aan de nieuwe gebouwen. Wij hopen zoveel mogelijk particulieren en ondernemers bereid te vinden om op deze manier een bijdrage te leveren. Bij uw bijdrage kunt u aangeven aan welk gebouw u een bijdrage wilt leveren. Uw naam zal dan op een in het gebouw aan te brengen sponsorbord worden vermeld alsmede op de website van de Vrienden van het Landje.

3. Met een eenmalige gift

“Het begon als een spontane actie van ouders en vrijwilligers om geld in te zamelen toen de ponystallen begonnen te lekken. Ondertussen verzamelde zich een groep mensen(vrijwilligers) en de Vrienden van het Landje, waren geboren. Het eerste sponsorgeld kwam binnen en er werd een mooi masterplan gemaakt om alle gebouwen te vernieuwen.
Dit alles is inmiddels 3 jaar geleden en ondertussen hebben we al mooie bedragen van sponsors en donateurs mogen ontvangen. Zo is er met hulp van Mercer een nieuw bootje aangeschaft. Ook droegen diverse bedrijven bij aan de herinrichting van de speeltuin voor de kleinsten.
Voor de nieuwe ponystallen waren er bijdrage van de Stichting Blauwe Neuzen, de Amsterdamse Stadsbank van Lening,  Specsavers, Dunavast III B.V. , IBFD – International Bureau of Fiscal Documentation en tal van kleinere bedragen van particulieren.
Veel blije kindergezichtjes, maar we willen nog veel meer gebouwen die op instorten staan verbeteren.

Om het Landje een mooie toekomst met veel kinderen te geven kunt u storten op Bankrekeningnummer NL96ABNA0512949964 t.n.v. Stichting Impuls Foundation, ovv bijdrage gebouwen Landje. Uw bijdrage wordt bestemd voor het eerst volgende te realiseren gebouw. Als u voor een meer specifiek element wilt bijdrage dan moet u dat ons per mail laten weten.

Advertentie