Stadsdeel Nieuw West en Stichting Buurtcentra tekenen gebruiksovereenkomst

Op donderdag 25 februari was het zover. Stadsdeelbestuurders, ambtenaren, Impulsdirecteur, medewerkers, kinderen en vrienden van het Landje verzamelden zich voor de feestelijke ondertekening van een gebruiksovereenkomst. De Stichting Buurtcentra werd in deze overeenkomst voor 15 jaar gebruiker van bouwspeelplaats het Landje. En dat ‘gebruiken’ betekent niet alleen verhuren aan Impuls voor kinder- en jeugdactiviteiten maar ook het ingrijpend vernieuwen van de opstallen op het Landje.

In december jl. omarmde het stadsdeelbestuur het Maatschappelijk Initiatief voor de vernieuwing van het Landje (zie Het Plan). Hiervoor is maar liefst € 500.000 beschikbaar. De verwachting is dat de vernieuwing drie jaar in beslag zal nemen.

De details van de gebruikersovereenkomst, de afbakening van de onderhoudsafspraken en het notarisdepot kosten heel wat hoofdbrekens. Het stadsdeel neemt niets te veel risico bij het maatschappelijk initiatief. Maar na twee maanden onderhandelen bleek de zaak voldoende doortimmerd. De handtekeningen konden worden gezet en de flessen ontkurkt. De vernieuwing van het Landje kan nu echt beginnen!

IMG_6881
Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud en bestuurslid Fred Martin van de Stichting Buurtcentra tekenen de gebruiksovereenkomst (meer foto’s bij de fototab)
Advertentie